Specyfikacja druku

Załącznik nr 1 do Regulaminu - specyfikacja wymogów technicznych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych Plików Graficznych

A.  Plik Graficzny musi spełniać następujące kryteria (nie dotyczy bannerów i siatek mesh):

 1. być zapisany w formacie PDF
 2. plik powinien być prawidłowo nazwany, z uwzględnieniem rodzaju produktu, nazwą zamawiającego i daty przesłania (np. ulotkaA4_JAN KOWALSKI_12.12.2012)
 3. być po korekcie
 4. być przygotowany w trybie kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili, nie w trybie RGB
 5. kolory dodatkowe (np. Pantone) muszą być zamienione na CMYK
 6. mieć zamienione wszystkie czcionki na krzywe
 7. zawierać spady po 3 mm z każdej strony; spady powinny być tej samej wielkości ze wszystkich stron pracy. Nie umieszczać linii cięcia w spadzie pracy
 8. zachowana odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia minimum 3 mm (przy katalogach i teczkach - 5 mm)
 9. jeśli w pracy mają znaleźć się puste strony, to należy je umieścić w projekcie
 10. linie cięcia powinny się znajdować za obszarem brutto
 11. mapy bitowe zapisane w skali 1:1,
 12. bitmapy zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał
 13. zawartość strony powinna być wyśrodkowana
 14. wszystkie strony powinny być w jednym pliku PDF
 15. czarny kolor tekstu nie może być zrobiony z czterech kolorów. Zalecamy stosować rozbarwienie koloru czarnego w proporcji C:50% M:40% Y:40% K:100%
 16. cienkie linie i małe elementy graficzne powinny być wykonane w jednym kolorze
 17. nie zawierać dwóch lub więcej użytków na jednej stronie pliku
 18. nie zawierać informacji o kątach rastra
 19. rozdzielczość zdjęć w pliku – od 250 do 350 dpi
 20. rozdzielczość wektorów - 2400 dpi,
 21. jeśli praca ma być wydrukowana w kolorze czarno-białym, to plik powinien być zamieniony na grayscale
 22. drukarnia używa liniatur rastra:

a)  papier powlekany - 175 lpi lub 200 lpi
b) papier offsetowy - 150 lpiB.  Dla bannerów i siatek mesh Plik Graficzny musi spełniać następujące kryteria:

 1. być zapisany w formacie TIFF lub JPG – 1:1
 2. posiadać rozdzielczość zależną od wymiarów bannera/siatki

a) Banery 400cm x 125 cm - Pliki w rozdzielczości min. 72 dpi

b) Banery 300cm x 150 cm - Pliki w rozdzielczości min. 100 dpi

c) Banery 300cm x 125 cm - Pliki w rozdzielczości min. 100 dpi

d) Banery 300cm x 100 cm - Pliki w rozdzielczości min. 100 dpi

e) Banery 200cm x 100 cm - Pliki w rozdzielczości min. 120 dpi

     3. być przygotowany w trybie kolorów CMYK

     4. posiadać spady 10-15 mm